Skip to product information
1 of 8

SUPERIOR ADVANCED LIPOSOMAL FUCOIDAN DRINK 5,357MG

SUPER OKINAWA FUCOIDAN
海からの贈り物

Công thức cao nhất với số lượng milligram fucoidan cao nhất (5,357mg) trong mỗi chai
Hỗ trợ, cân bằng lượng cholesterol và đường huyết tốt đẹp hơn
Giúp tăng đề kháng, giúp cơ thể ngủ ngon và chậm lão hoá
Yểm trợ mạnh mẽ cho người đang chống và phòng ngừa bướu, ung thư
Chuyên chở dưỡng chất cần thiết rất thông minh và thẩm thấu tuyệt đối theo phương cách Liposomal

THẨM THẤU LIPOSOMAL TECHNOLOGY

Regular price $369.00 USD
Regular price Sale price $369.00 USD
Sale Sold out
SPECIAL PROMOTION

OKINAWA, JAPAN • ゴールデン液もずくフコイダン
SUPER FUCOIDAN DRINK LIPOSOMAL TECHNOLOGY - 5,357MG 
GREEN APPLE FLAVOR 
Fucoidan is a chemical found in many species of brown seaweed. It also comes as capsules, extracts, and powder. 

SUPPLEMENT FACT: 

PREMIUM QUALITY OKINAWA FUCOIDAN:         2,750mg  
Addition of proprietary blend #1:                         1,932mg
Agaricus Blazei Mycelium Extract, Tibetan Cordyceps Extract,
Japanese Shiitake Mushroom Extract, MSM, Glutathione, Alpha Lipoic Acid, Curcuminoid Root Extract 95%
                    
Addition of proprietary blend #2:                         675mg 
Vitamin B1 (Thiamine), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Methycobalamin),
Vitamin C (Sodium Ascobate), Iron (Ferrous Sulfate), Organic Moringa  Extract, Nano Coenzyme Q10 (Ubiquinol)
Other Special Healthy Ingredients: 
Nano Purified Water, Natural Green Apple Fruit Flavor, Xylitol
                                                                 TOTAL:    5,357mg / bottle
*These statements have not been evaluated by Food & Drug Administration. This product is a dietary supplement and it is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All materials for Lotus by Johnny Dũng is provided for your information only and may not be construed as medical advice or instruction, nor it has all possible information about the products. This information does not assure that all Lotus supplements is safe, effective or appropriate for you.  This information is not individual medical advice or does not substitute for the advice of your health care professional.  Always ask your health care professional for complete information about this products and your specific health needs. NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING MEDICAL TREATMENT BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ ON OR ACCESSED THROUGH THIS WEB SITE. (See Lotus Terms & Conditions.)

* Những thông tin trong trang mạng này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không xem như là việc chẩn đoán hay chữa trị cho bất kỳ một căn bệnh nào.  Tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ và tinh thần, quý vị cần phải được giám định bởi bác sĩ có kiến thức trong việc chữa trị.  Người viết bài cho trang mạng  này hay công ty Lotus By Johnny Dũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra bất cứ một lời khuyên y tế và cũng không quy định bất kỳ một biện pháp nào đề khắc phục một hậu quả nào, đối với người tự điều trị bệnh cho chính mình.

Shipping