Skip to product information
1 of 3

SUPER JAPANESE BLACK GARLIC & RED CURCUMIN WONDER

(60 CAPSULES)
DƯỢC THẢO GIÚP TIÊU HÓA

•Tăng thêm sinh lực, trẻ hoá cho cơ thể
 • Giúp an thần & chống chọi stress
 • Giúp hệ thống tiêu hoá nhẹ nhàng, thông suốt
 • Giúp bài tiết độc tố ra ngoài cơ thể nhanh chóng

Regular price $99.00 USD
Regular price $0.00 USD Sale price $99.00 USD
Sale Sold out

CHỐNG ĐẦY HƠI, VIÊM BAO TỬ

SPECIAL PROMOTION
JAPAN • 海からの贈り物
SUPER BLACK GARLIC WONDER     
ANTI-INFLAMMATION
  • Promotes anti-inflammatory response
  • Help protect against oxidative damage 
  • Support liver structure and function
  • Helps fighting harmful bacteria & infections
  • Promotes healthy cardiovascular system
  • Helps regulating healthy blood sugar & mood
  • Promotes healthy colon & digestive function
*These statements have not been evaluated by Food & Drug Administration. This product is a dietary supplement and it is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All materials for Lotus by Johnny Dũng is provided for your information only and may not be construed as medical advice or instruction, nor it has all possible information about the products. This information does not assure that all Lotus supplements is safe, effective or appropriate for you.  This information is not individual medical advice or does not substitute for the advice of your health care professional.  Always ask your health care professional for complete information about this products and your specific health needs. NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING MEDICAL TREATMENT BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ ON OR ACCESSED THROUGH THIS WEB SITE.   (See Lotus Terms & Conditions.)

* Những thông tin trong trang mạng này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không xem như là việc chẩn đoán hay chữa trị cho bất kỳ một căn bệnh nào.  Tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ và tinh thần, quý vị cần phải được giám định bởi bác sĩ có kiến thức trong việc chữa trị.  Người viết bài cho trang mạng  này hay công ty Lotus By Johnny Dũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra bất cứ một lời khuyên y tế và cũng không quy định bất kỳ một biện pháp nào đề khắc phục một hậu quả nào, đối với người tự điều trị bệnh cho chính mình.

Shipping