Skip to product information
1 of 3

SUPER ADVANCED JOINT GOUT RELIEF - CHỐNG ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

(90 CAPSULES)
2 IN 1 DƯỢC THẢO GIÚP XƯƠNG KHỚP
JOINT GOUT SUPPORT

 • • Dược thảo thiên nhiên với nhiều vitamin thật tốt cho xương khớp 
 • • Công thức 2 trong 1 dành riêng cho thoái hoá xương khớp cũng như chống đau nhức 
 • • An toàn, hiệu quả nhanh chóng, giảm bớt uric acid gây chứng bệnh gout
 • • Thuyên giảm triệu chứng thấp khớp, cơ bắp đau nhức, thần kinh toạ  
 • • Giúp tiêu hoá ổn định hơn nhờ vào Black Cherry Extract
 • Regular price $109.00 USD
  Regular price $0.00 USD Sale price $109.00 USD
  Sale Sold out

  NEW IMPROVED FORMULA

  SPECIAL PROMOTION

  JAPAN • 海からの贈り物
  BEST FORMULA:  2 IN 1 FORMULA  
  FOR ALL JOINT & GOUT CONDITIONS

  It is such a privilege that Lotus by Johnny Dung, for the very first time, to present you the best products for joint and gout:  Super Advanced Joint Support & Gout Relief, which has incredible ingredients to benefit our bone health such as Natural Eggshell Membrane, Glucosamine, MSM, Black Cherry Extract, Vitamin B5, Celery Seed Extract, Hydrangea root extract, White Willow Bark and Green Barley Grass. 

  Benefits of Super Joint Support - Gout Relief 
  • is a natural & highest quality herbal contain multi vitamins ingredients.
  • is specially formulated to provide maximum benefits to anyone suffering with gout and arthritis pain.

  • provides supplement essential vitamins, often missing in low-purine diets that help the body breakdown and reduce excess purine and uric acids.

  *These statements have not been evaluated by Food & Drug Administration. This product is a dietary supplement and it is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All materials for Lotus by Johnny Dũng is provided for your information only and may not be construed as medical advice or instruction, nor it has all possible information about the products. This information does not assure that all Lotus supplements is safe, effective or appropriate for you.  This information is not individual medical advice or does not substitute for the advice of your health care professional.  Always ask your health care professional for complete information about this products and your specific health needs.NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING MEDICAL TREATMENT BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ ON OR ACCESSED THROUGH THIS WEB SITE.   (See Lotus Terms & Conditions.)

  * Những thông tin trong trang mạng này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không xem như là việc chẩn đoán hay chữa trị cho bất kỳ một căn bệnh nào.  Tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ và tinh thần, quý vị cần phải được giám định bởi bác sĩ có kiến thức trong việc chữa trị.  Người viết bài cho trang mạng  này hay công ty Lotus By Johnny Dũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra bất cứ một lời khuyên y tế và cũng không quy định bất kỳ một biện pháp nào đề khắc phục một hậu quả nào, đối với người tự điều trị bệnh cho chính mình.

  Shipping