Skip to product information
1 of 3

SUPER ADVANCED NATURAL BEAUTY SLEEP TRANQUILITY

(60 CAPSULES)
DƯỢC THẢO GIÚP NGỦ NGON

 • • Dược thảo có nhiều dưỡng chất hoà quyện từ thiên nhiên trong lành 
 • • Giúp cơ thể ru ngủ nhẹ nhàng mỗi đêm không mệt mỏi khi thức dậy 
 • • Giúp cơ thể tươi tắn và nhiều sinh lực khi thức giấc
 • • Chống nhức đầu khó chịu – không như những loại thuốc giúp ngủ và gây nhiều phản ứng phụ  
 • Regular price $70.00 USD
  Regular price Sale price $70.00 USD
  Sale Sold out

  ORGANIC & NATURAL

  SPECIAL PROMOTION

  JAPAN • 海からの贈り物
  SUPER NATURAL INGREDIENTS FOR BETTER SLEEP   
  SO ORGANIC!  SO EFFECTIVE!  

  Lotus by Johnny Dung proudly introduces Super Advanced Natural Beauty Sleep Tranquility guaranteed to meet our highest quality standard – that helps you to get your natural best sleep, the way nature intended. Melatonin is a natural hormone that helps regulate the sleep-wake cycle (circadian cycles), enhances the quality of sleep.
  Chamomile tea is very helpful for sleep with calming effect since thousands of years ago. Valerian root has been used as a sedative and anti- anxiety treatment for more than 2,000 years. Lavender extract has been used to safely help insomnia, unable to fall asleep and fight anxiety or any stress disorder. These special ingredients mentioned above combined with hop flower extracts, lavender flower, lemon palm leaf extract...become such incredible calmness from mother nature helps to ease our stress, pain and depression from each long, lonely nights.

  *These statements have not been evaluated by Food & Drug Administration. This product is a dietary supplement and it is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All materials for Lotus by Johnny Dũng is provided for your information only and may not be construed as medical advice or instruction, nor it has all possible information about the products. This information does not assure that all Lotus supplements is safe, effective or appropriate for you.  This information is not individual medical advice or does not substitute for the advice of your health care professional.  Always ask your health care professional for complete information about this products and your specific health needs.NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING MEDICAL TREATMENT BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ ON OR ACCESSED THROUGH THIS WEB SITE.   (See Lotus Terms & Conditions.)

  * Những thông tin trong trang mạng này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không xem như là việc chẩn đoán hay chữa trị cho bất kỳ một căn bệnh nào.  Tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ và tinh thần, quý vị cần phải được giám định bởi bác sĩ có kiến thức trong việc chữa trị.  Người viết bài cho trang mạng  này hay công ty Lotus By Johnny Dũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra bất cứ một lời khuyên y tế và cũng không quy định bất kỳ một biện pháp nào đề khắc phục một hậu quả nào, đối với người tự điều trị bệnh cho chính mình.

  Shipping