Skip to product information
1 of 9

BULK SALE SAVING - SUPER ADVANCED FUCOIDAN 859MG & LIQUID 5,357MG

SUPER OKINAWA FUCOIDAN
JAPAN, 海からの贈り物

GIÁ SỈ WHOLESALE MIX PACKAGE:

2 HŨ SUPER FUCOIDAN 859MG (360 VIÊN)

2 HỘP SUPER FUCOIDAN NƯỚC 5,357MG (20 CHAI)

Regular price $990.00 USD
Regular price $1,436.00 USD Sale price $990.00 USD
Sale Sold out

31% DISCOUNT INSTANTLY!

SPECIAL PROMOTION
OKINAWA, ゴールデン液もずくフコイダン  
SUPER FUCOIDAN MIX PACKAGE CONTAINS:
  2 BOTTLES SUPER FUCOIDAN POWER PLUS 859MG (180 CAPS EA.)   
  2 BOXES LIPOSOMAL LIQUID 5,357MG (20 BOTTLES)

*These statements have not been evaluated by Food & Drug Administration. This product is a dietary supplement and it is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All materials for Lotus by Johnny Dũng is provided for your information only and may not be construed as medical advice or instruction, nor it has all possible information about the products. This information does not assure that all Lotus supplements is safe, effective or appropriate for you.  This information is not individual medical advice or does not substitute for the advice of your health care professional.  Always ask your health care professional for complete information about this products and your specific health needs. NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING MEDICAL TREATMENT BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ ON OR ACCESSED THROUGH THIS WEB SITE. (See Lotus Terms & Conditions.)

* Những thông tin trong trang mạng này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không xem như là việc chẩn đoán hay chữa trị cho bất kỳ một căn bệnh nào.  Tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ và tinh thần, quý vị cần phải được giám định bởi bác sĩ có kiến thức trong việc chữa trị.  Người viết bài cho trang mạng  này hay công ty Lotus By Johnny Dũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra bất cứ một lời khuyên y tế và cũng không quy định bất kỳ một biện pháp nào đề khắc phục một hậu quả nào, đối với người tự điều trị bệnh cho chính mình. 

 

Shipping