Skip to product information
1 of 6

BULK SALE SAVING 6 HŨ - DIGESTIVE ULTRA DETOX - LOẠI BỎ ĐỘC TỐ

(60 CAPSULES)
DƯỢC THẢO GIÚP BÀI TIẾT
LOẠI BỎ ĐỘC TỐ, THANH LỌC CƠ THỂ

 • • Giúp thanh lọc và loại bỏ độc tố, kim loại nặng ra ngoài cơ thể 
 • • Giúp tiêu hoá, bài tiết thông suốt, nhuận trường, chống táo bón 
 • • Giúp thuyên giảm cholesterol, tension, huyết áp
 • • Cân bằng hormone và giảm chóng mặt, chao đảo 
 • Regular price $250.00 USD
  Regular price $480.00 USD Sale price $250.00 USD
  Sale Sold out
  SPECIAL PROMOTION

  JAPAN • 海からの贈り物
  LOẠI BỎ ĐỘC TỐ, GIÚP NHUẬN TRƯỜNG KHOẺ MẠNH
  60 CAPSULES


  SPECIAL HERBAL INGREDIENTS:

  Senna Leaf powder, Cascara Sagrada bark, Licorice powder, Rice Bran powder, Aloe Vera leaf, Buckthorn Bark, Papaya Fruit, Pineapple Fruit 85% extract, Dandelion Root, Cranberry Juice powder, Ginger Root, Lactobacillus Acidophilus Probiotics, Artichoke Leaf, Fenugreek Seed, Inulin 90% extract, Moringa Leaf, Spirulina


  SENNA is a herb that is generally used for its laxative properties. Senna contains glycosides, which are a group of organic compounds that are commonly found in plants.  LICORICE (Glycyrrhiza glabra) is considered a superior balancing or harmonizing agent and is added to numerous herbal formulas. ALCACHOFA (Artichoke) is one of the popular winter season, edible flower bud of the Mediterranean origin. Its use as a vegetable is well known since ancient times for its medicinal and health benefiting qualities.  TURMERIC is known as curcumin. It supports a healthy immune system. 

   *These statements have not been evaluated by Food & Drug Administration. This product is a dietary supplement and it is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All materials for Lotus by Johnny Dũng is provided for your information only and may not be construed as medical advice or instruction, nor it has all possible information about the products. This information does not assure that all Lotus supplements is safe, effective or appropriate for you.  This information is not individual medical advice or does not substitute for the advice of your health care professional.  Always ask your health care professional for complete information about this products and your specific health needs. NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING MEDICAL TREATMENT BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ ON OR ACCESSED THROUGH THIS WEB SITE.   (See Lotus Terms & Conditions.) 

  * Những thông tin trong trang mạng này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không xem như là việc chẩn đoán hay chữa trị cho bất kỳ một căn bệnh nào.  Tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ và tinh thần, quý vị cần phải được giám định bởi bác sĩ có kiến thức trong việc chữa trị.  Người viết bài cho trang mạng  này hay công ty Lotus By Johnny Dũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra bất cứ một lời khuyên y tế và cũng không quy định bất kỳ một biện pháp nào đề khắc phục một hậu quả nào, đối với người tự điều trị bệnh cho chính mình.

  Shipping