Skip to product information
1 of 3

BULK SALE SAVING 7 HŨ - SUPER GRAVIOLA PLUS 3,160MG

MÃNG CẦU XIÊM BRAZIL
DƯỢC THẢO CHỐNG NAN Y

GIÁ SỈ WHOLESALE - 7 HŨ (29% OFF)

Regular price $325.00 USD
Regular price $455.00 USD Sale price $325.00 USD
Sale Sold out

SUPER SAVING WHEN BUY 7

ORIG. $65/1 HŨ (70 VIÊN)

SPECIAL PROMOTION
JAPAN • 海からの贈り物  
SUPER BRAZILIAN GRAVIOLA  
 • Increase energy & vitality
 • Help calm nerves & stress
 • Aid body's natural detoxification
 • Promote healthy digestive tracts & skin
 • Contain great source of annonaceous acetogenins 

*These statements have not been evaluated by Food & Drug Administration. This product is a dietary supplement and it is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All materials for Lotus by Johnny Dũng is provided for your information only and may not be construed as medical advice or instruction, nor it has all possible information about the products. This information does not assure that all Lotus supplements is safe, effective or appropriate for you.  This information is not individual medical advice or does not substitute for the advice of your health care professional.  Always ask your health care professional for complete information about this products and your specific health needs. NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING MEDICAL TREATMENT BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ ON OR ACCESSED THROUGH THIS WEB SITE.   (See Lotus Terms & Conditions.)

* Những thông tin trong trang mạng này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không xem như là việc chẩn đoán hay chữa trị cho bất kỳ một căn bệnh nào.  Tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ và tinh thần, quý vị cần phải được giám định bởi bác sĩ có kiến thức trong việc chữa trị.  Người viết bài cho trang mạng  này hay công ty Lotus By Johnny Dũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra bất cứ một lời khuyên y tế và cũng không quy định bất kỳ một biện pháp nào đề khắc phục một hậu quả nào, đối với người tự điều trị bệnh cho chính mình.

Shipping